Geleceğin Eğitimi Derneği olarak ortağı olduğumuz 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588 numaralı

“SIFIR ATIK – Gençleri gıdaya değer vermeleri ve israfı azaltmaları konusunda eğitmek için atık gıda yönetimine yenilikçi bir yaklaşım (ZERO WASTE – An innovative approach to food waste management in order to educate young people to value food and reduce the waste)” Erasmus+ KA2 Projemizin

Web Sayfası yayınlanarak yararlanıcıların hizmetine sunuldu.

https://zero-waste-project.eu/index.php/tr/home-tr/