Hakkında

Eğitim, bireysel, sosyal, kültürel, siyasal, iktisadi olmak üzere yaşamın tüm alanlarında yaptığı etki nedeniyle her zaman üzerinde ciddiyetle düşünülen bir konu olmuştur. Günümüzde önemi daha da artan ve bireyler ile ülkelerin bütçelerinde en çok payı alan eğitim, insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların en etkili çözüm kaynağı olarak görülmektedir.

Bu önemli ve değerli özelliğinden dolayı eğitim gibi anlamlı bir alanda katkıda bulunmak sosyal sorumluluk kapsamında yapılacak görevlerin başından gelmektedir.
Geleceğin Eğitimi Derneği, insanlık için çok önemli olan günümüz eğitim sorunlarının çözümü ve bugünden geleceğin eğitim sisteminin inşası için bilgi, deneyim, model ve analizlerin paylaşıldığı bir platformudur.

Bu Platformda; eğitim alanında çalışmalarıyla başarı kazanmış akademisyen, eğitimci, uzman, kamu yöneticisi ve devlet yetkilileri birikimlerini ulusal ve küresel eğitim sorunların çözümü için kullanacaklardır. Derneğimiz, bu seçkin katılımcıların işbirliği ile mevcut sorunların çözümü ve geleceğin eğitiminin inşasına önemli katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiştir.

 

egt_akr

Dereceleme, eğitim kurumlarını hazırlanan eğitim modeli çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun olarak bulunduğu okul türü, çevre, bölge ve global düzeyde yeterliliklerini belirleyerek sıralama işlemidir.

egt_tek

GED, Uyarlanabilir Eğitim, Ters Yüz Edilmiş Sınıf, Oyunlaştırma ve Uzaktan Eğitim çalışmalarını bütüncül bir şekilde değerlendiren ve eğitimcilere bu altyapılarla verdikleri eğitiminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında projeler üretmekte, çözümler sunmakta ve yol haritaları çizmektedir.