egitim

Eğitim Teknolojileri

Geleceğin Eğitimi Derneği (GED), Eğitim Teknolojilerinde Araştırma, Strateji Geliştirme ve Danışmanlık hizmetleri vermekte, sürdürülebilir ve sonuçları değerlendirilebilir modeller geliştirmekte ve uygulamaktadır.

GED, Uyarlanabilir Eğitim, Ters Yüz Edilmiş Sınıf, Oyunlaştırma ve Uzaktan Eğitim çalışmalarını bütüncül bir şekilde değerlendiren ve eğitimcilere bu altyapılarla verdikleri eğitiminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında projeler üretmekte, çözümler sunmakta ve yol haritaları çizmektedir.

Uyarlanabilir Eğitim

Yapay zeka tabanlı bu sistem kısaca öğrenme içeriklerini öğrencinin öğrenme stillerine ve mevcut bilgi düzeyine göre otomatik olarak ayarlamakta ve öğrencinin çalıştığı derste eksik olduğu alanları tespit edip, güçlendirmesi gereken konulara geri dönmesini sağlayarak sağlam bir bilgi yapısı inşa etmesine yardımcı olmaktadır.

Ters Yüz Edilmiş Sınıf

Ters Yüz Edilmiş Sınıf, öğrencinin öğrenme içeriklerine okul dışında ulaştığı (Bilgisayar, Tablet ya da Mobil cihazlar) ve dersi ders dışında öğrenip, asıl önemli olan “dersin özümsenmesi” aşamasını sınıfa taşıdığı bir modelidir. Bu şekilde öğretmen, sınıfı dersi anlama seviyelerine göre gruplara ayırmakta ve bu grupların sorularını ayrı ayrı cevaplayarak dersi tam olarak anlamalarını ve pekiştirmelerini sağlayabilmektedir.

Oyunlaştırma

Eğitimde oyunlaştırma, oyun içinde kullanılan ödüllendirme ve rekabet unsurlarının derse ilginin artırılması ve kavramanın kolaylaştırılması için kullanılmasıdır. Bu bir ders içeriğinin üzerine bir oyun katmanı olarak tasarlanabildiği gibi, dersin kendisini bir oyuna dönüştürme olarak da yapılabilmektedir.

Uzaktan Eğitim

Öğrenciyi ve öğretmeni zaman ve mekan sınırlamaları dışına çıkaran bu yenilikçi öğretim modeli sayesinde hem hastalık vb. gibi durumlarda derse katılamayan öğrencilerin dersten geri kalmamaları temin edilebilmekte, hem de yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada kullanıldığı modellerle eğitim ortamlarının daha verimli kullanımı temin edilebilmektedir. Bu model sayesinde eğitim giderleri de uzun vadede oldukça düşürülebilmektedir.

world_network_s

Geleceğin Eğitimi Derneği, insanlık için çok önemli olan günümüz eğitim sorunlarının çözümü ve bugünden geleceğin eğitim sisteminin inşası için bilgi, deneyim, model ve analizlerin paylaşıldığı uluslararası bir platformudur.