Geleceğin Eğitimi Derneği olarak ortağı olduğumuz 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588 numaralı

“SIFIR ATIK – Gençleri gıdaya değer vermeleri ve israfı azaltmaları konusunda eğitmek için atık gıda yönetimine yenilikçi bir yaklaşım (ZERO WASTE – An innovative approach to food waste management in order to educate young people to value food and reduce the waste)” Projemiz, Erasmus+ KA2 Programı Okul Eğitimi Alanında İşbirliği kapsamında Romanya Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. Amacı, ortaokullardaki öğrencilerin gıdaya daha fazla değer vermeleri ve israfı azaltmaları için eğitim yoluyla gıda atık yönetimine yenilikçi bir yaklaşım geliştirmek olan projemizin ilk toplantısı Romanya’da Liceul Teoretic Marin Preda kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Proje ortağı kurumların katıldığı toplantıda kurumlar kendilerini ve faaliyet alanlarını tanıtarak proje kapsamında hazırlanacak olan “Okullarda Gıda İsrafı Yönetimi Avrupa Eğitim Çerçevesi” hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.