Geleceğin Eğitimi Dergisi Sayı 1

Eğitimde Derecelendirme ve Akreditasyon

Eğitimde Derecelendirme Modeli eğitim kurumlarının Yeniliğe açıklık, Uygulanabilirlik, Ölçeklenebilme , Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki temelinde hazırlanmıştır. Model, kurumların bulundukları ilçe, il, bölge, ulusal ve uluslararası düzeydeki yerlerini benzer kurumlarla derecelendirerek sağlıklı bir karşılaştırma yapmalarını sağlayacaktır. Eğitimde Derecelendirme Modelinin amacı,eğitim kurumlarının benzer düzeydeki kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeydeki yerlerini belirlemenin yanında kurumların gelişimi için alternatif gelişim programları ve raporları da hazırlamaktır. Kurumsal gelişim ve değişimin sağlıklı olabilmesindeki ana unsurlarından birisi de değişime olan ihtiyaçtır. O nedenle Model öncelikle eğitim kurumlarını objektif ve uluslararası düzeyde kriterler ölçeğinde derecelendirmeyi ve ihtiyaç hissettirme temelinde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim kurumu benzer alanda ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlara göre derecesini gördükten sonraki aşamada kurumun bir üst seviyeye çıkarılması sürecinde teknik destek de verilecektir.

egt_tek_c_2

Eğitim Teknolojileri

Geleceğin Eğitimi Derneği (GED), Eğitim Teknolojilerinde Araştırma, Strateji Geliştirme ve Danışmanlık hizmetleri vermekte, sürdürülebilir ve sonuçları değerlendirilebilir modeller geliştirmekte ve uygulamaktadır.

pro_dan_c_2

Eğitim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması

Eğitim sistemlerinin idari kapasitesini, mali kaynakları kullanabilme kapasitesini, izleme – değerlendirme kapasitesini artıran, sistemin etkinliği, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapısını güçlendirilecek eğitim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

egt_dan_c_2

Proje Danışmanlığı

Geleceğin Eğitimi Derneği (GED), Eğitim ile ilgili bütün alanlarda ulusal ve uluslararası projeleri araştırma, hazırlama ve bunlara yönelik Strateji Geliştirme ve Danışmanlık hizmetleri vermekte, sürdürülebilir ve sonuçları değerlendirilebilir modeller geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Etkinlikler

SESRİC-GED işbirliği; UNDP ve IICPSD desteği ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerine yönelik Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Çalıştayı Yapıldı

SESRİC-GED işbirliği; UNDP ve IICPSD desteği ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerine yönelik Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi ve meslek standartlarını oluşturmak amaçlı çalıştay Ankara'da yapıldı. Milli Eğitim eski bakanı Sn Nimet Baş çalıştayın açılış...

daha fazla bilgi edinin

İşbirliği Yapılan Kurumlar

tika_logo

sisric

gaziantep_belediyesi

deik_logo

istanbul-ticaret-universitesi-2

iso_logo

ito_logo

beyaz_ay_logo

bau_bw

sau_logo

sebit_logo

Sosyal Medya'da Paylaş